AGAP

Tillverkar och konstruerar kamaxlar
med tillhörande ventilsystem.
Konstruktion
Oavsett typ av ventilsystem kan vi hjälpa till med konstruktion av kamnockar, ventilfjädrar och övriga komponenter. Utöver kamaxlar och ventilsystem har vi även bred kunskap inom motorutveckling, allt från emissioner från tvåtakts motorer till gasdynamik.
Camshaft
Tillverkning
Utöver våra produkter kan vi även tillverka och tillhandahålla det mesta som rör ventilsystem. Kamaxelslipningen utförs i en CNC styrd maskin och vi specialiserar oss på enstycks specialkamaxlar, prototyper och små serier.
Specifikationer
Axellängd
0-800 mm
Max slipdiameter
250mm, största diametern på vad som kan slipas.
Slipskiva
500 mm diameter, minimum 80mm
split cam

vad är splitcam?

I motorkonstruktioner där kamaxeln monteras genom kamaxellagerna, blir lagerdiametern en begränsning för hur kamnockarna kan utformas. Split Cam är en patenterad teknik för att maximera nockstorlek i motorkonstruktioner där kamaxeln monteras i fasta lagerlägen utan överfall.

AGAP har utvecklat och patenterad en princip, som gör det möjligt att montera kamaxlar med betydligt större kamnockar än vad som annars är möjligt.

Det bygger på att kamaxelns lagerlägen är demonterbara och monteras ihop med kamaxeln samtidigt som den monteras i motorn.
Camshaft Camshaft
Bilderna ovan visar BMW M10 Splitcam teknologi
För närvarande finns färdiga produkter till Ford Model A och BMW M10 motorn. Konstruktionerna skiljer sig åt i detalj men principen där lagerlägena är demonterbara är gemensam.

I jämförelse med en kamaxel av standard typ ökar maximal lyft höjd med 30-40 % i de här fallen. Något som har stor betydelse för möjligt effektuttag.
Under produkter kan ni hitta kamaxel till Ford Model A och för BMW M10.
Om ni är intresserade av en kamaxel utvecklad till er motortyp, eller att licensiera tekniken, kontakta oss!!

Patent finns i ett flertal länder däribland USA.